Medlemskap

Misjonssalen Ålesund står tilsluttet Region nordvest av Norsk Luthersk Misjonssamband, og bygger sitt arbeid på Den Hellige Skrift og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse. NLM er en frittstående misjonsorganisasjon.

Misjonsforsamlingen har som formål, i samsvar med grunnreglene i NLM, å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og på Misjonssambandets misjonsfelter.

Hva innebærer et medlemskap?
Medlemskap kan tegnes av personer som bekjenner seg til den kristne tro og som gir sin tilslutning til misjonsforsamlingens lover.

Medlemmer over 15 år har stemmerett på misjonsforsamlingens årsmøte. Dette gjelder også medlemmer i Ungdomsforeningen. Medlemmene må ha betalt den gjeldende medlemskontingent for å ha stemmerett på årsmøtet. Kontingenten er Kr.: 200,- pr. år (følger kalenderåret) Medlemmer blir satt på liste for levering av kaffemat et par søndager i halvåret. I tillegg kommer medlemmer på vaskelista og blir med å vakse Misjonssalen 1-2 ganger i halvåret. 

Innmelding som medlem i Misjonssalen er et signal om at en vil bli regnet med i forsamlingens arbeid, å tjene og å bli tjent i et levende fellesskap.

 

Vil du bli medlem? Fyll ut skjemaet under.

 

Mer i denne kategorien Visjon »

NLM Ålesund Misjonsforsamling

Myrabakken næringssenter

Spjelkavikvegen 132

6010 Ålesund

misjonssalen@misjonssalen.net

Kontonummer: 3910 24 49154

 

 

NLM 1 RGB1

Dagens bibelord