Nyheter

Siste nyheter fra Misjonssalen Ålesund

02. september 2016

Håper på to millioner i gaver til ombygging

Vi utvider for at flere skal få plass i Misjonssalen! Her kan du få vite mer om hvordan du kan bidra. 

 

 

Hvorfor Giverkampanje?

Fire søndager i året har Misjonssalen et ekstra fokus på å gi. Alt vi har er i bunn og grunn gitt oss av Gud. Da er det naturlig å gi tilbake. Misjonssalen Ålesund er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband, og pengene vi samler inn går ikke bare til oss, men også til resten av NLMs arbeid nasjonalt og internasjonalt. Også i år skal giverkampanjen komme NLMs arbeid til gode, men årets kampanje får et mer lokalt preg enn til vanlig.

 

Mer plass

Vi står foran en ombygging hvor vi skal flytte hovedsalen og doble kapasiteten. Dette fører også med seg behov for en del endringer i resten av lokalet. Ombyggingen finansieres delvis av lån og delvis av gaver. Vi håper at de som har mulighet gir et engangsbeløp til ombyggingen, eller blir fast giver. Er man fast giver i Ålesundsordningen går 40 prosent til Misjonssalen og 60 prosent til resten av NLMs arbeid. På den måten går ikke vår ombygging ut over arbeidet vi ellers støtter.

 

Fast giver eller engangsbeløp

Erfaring tilsier at det er enklere for folk å bli fast giver og gi for eksempel 1000 kroner i måneden enn å gi 12 000 kroner på en gang. Likevel har vi satt oss som mål å samle inn 2 000 000 i gaver til ombyggingen. Vi håper at noen i forsamlingen har mulighet til å komme med engangsbeløp med tanke på at ombyggingen er rett rundt hjørnet. Når det er sagt, anbefaler vi alle å være faste givere (3 Mos 27,30). La oss likevel understreke at vi på ingen måte forventer at alle kan gi, dette må hver enkelt selv vurdere.For den som vil og kan, kontonummeret er: 15037972484

Vil du bli fast giver: http://www.nlm.no/nlm/stoett-oss/prosjektkatalogen/bli-fast-giver

Er du fast giver og vil øke beløpet ditt, logg inn på min side, eller opprett ny bruker: https://www.nlm.no/nlm/minside

Sist redigert torsdag, 19 januar 2017 13:22

NLM Ålesund Misjonsforsamling

Myrabakken næringssenter

Spjelkavikvegen 132

6010 Ålesund

misjonssalen@misjonssalen.net

Kontonummer: 3910 24 49154

 

 

logo_Misjonssambandet_rød_400.png

Dagens bibelord