Nyheter

Siste nyheter fra Misjonssalen Ålesund

27. januar 2016

Nye lokaler

Det har blitt snakket flere ganger om at Misjonssalen trenger større møtesal, noe alle som var innom i løp av julen 2015 fikk bekreftet.

 

Det har også blitt informert om at styre tok et vedtak tidlig på høsten 2015 om å kjøpe andre lokaler til kontorer slik at man kunne bygge ny møtesal der som Misjonssalen, NLM Nordvest, Radionen og NLM Barnehagene AS har kontorer i dag. Etter videre jobbing fant man ut at kjøp ville være en usikker vei å ta med dagens marked. Vi måtte nemlig kjøpe mer enn vi selv trengte. Vedtaket ble derfor omgjort senere på høsten. Endelig vedtak ble derfor å leie kontorer. 

Situasjonen er derfor per dags dato at vi fortsatt tenker å bygge ny møtesal som skal romme mellom 300 og 400 mennesker. En komite er nå i gang for å tegne og planlegge dette. Med begrenset erfaring er det vanskelig å si når endelige planer foreligger, men vi håper på denne siden av sommeren 2016. For å frigjøre plass må derfor kontorene bort. Det blir nå jobbet med å finne en plass vi kan leie kontorer. Vi håper at dette kan la seg gjøre i løp av forholdsvis kort tid. 

Et spørsmål som mange lurer på er økonomien. Mange var med og gav store beløp ved forrige utbygging, og lurer på hvilke forventninger styret har denne gangen. Svaret er forholdsvis enkelt. Vi må ha estimert byggesum før vi kan si akkurat hvordan vi skal løse det helt praktisk. Samtidig har styret vært klar på at en av grunnene til økt satsning på fast givertjeneste har vært at vi ønsker at flest mulig benytter seg av den muligheten og at dette gir oss økonomiske muskler til å betale renter og avdrag på lån til utbygging. Det kommer nok likevel til å komme godt med om noen vil betale inn et beløp. Vil noen gjøre det allerede nå er det bare å ta kontakt med forsamlingsleder Andreas Bakke, ellers vi mer informasjon komme om dette når estimert byggesum foreligger. 

 

Sist redigert onsdag, 27 januar 2016 11:08

NLM Ålesund Misjonsforsamling

Myrabakken næringssenter

Spjelkavikvegen 132

6010 Ålesund

misjonssalen@misjonssalen.net

Kontonummer: 3910 24 49154

 

 

logo_Misjonssambandet_rød_400.png

Dagens bibelord