Nyheter

Siste nyheter fra Misjonssalen Ålesund

Lunsj på Tabor Lunsj på Tabor Foto: Ragnhild Myren
27. november 2015

Ragnhild og Temesgen på Tabor Evangelical College

Tabor Evangelical college ligger på et stort område ved foten av fjellet Tabor. På tomta er det plass til klasserom, internat, administrasjonsbygg og boliger for noen av de ansatte. Det er også nylig blitt bygget et stort forsamlingslokale og en liten kafé.

 

 

Det myldrer av liv på tomta. High school (tilsvarende videregående skole) har rundt 700 elever som har undervisning fra klokka åtte om morgenen til klokka fire på ettermiddagen. Det er lett å kjenne igjen high school elevene. 9. og 10. klasse har blå uniformer og 11. og 12. klasse har grønne uniformer. Klokken åtte på morgenen stiller alle disse elevene opp foran hovedbygget til flaggheising og morgenbønn. Etter dette starter undervisningen og alle trekker inn i klasserommene.

I tillegg til high school er det også bibel- og misjonsskole på tomta. Her er det 183 studenter dette skoleåret. De får daglig undervisning i bibel- og misjonsfag. De fleste av studentene på misjonsskolen kommer fra det sørlige Etiopia – fra steder hvor NLM har drevet misjonsarbeid siden de startet opp her i landet. Men noen kommer også fra områder hvor NLM har startet arbeid i nyere tid. Eksempelvis fra øst-Bale, og sør-Omo. Dette skoleåret er spesielt for Tabor. Det er første året med avgangselever på Bachelor grad nivå. 27 elever går nå siste året, og alle ser frem til en spesiell seremoni under ”graduation” (eksamensfesten i juni neste år).

Vi har nå vårt arbeid knyttet til misjonsskolen. Temesgen underviser i misjonsfag og i andre teologiske fag. Det er flott å få være med å påvirke og lære opp studenter som har kommet hit fordi de har et kall til å gå videre med evangeliet. Vi er også glad for erfaringene som vi har fått med oss både fra tiden vi hadde i Jinka og fra årene vi bodde i sør-øst Etiopia. Det er nyttige erfaringer som kan deles med de som kanskje nettopp skal reise til disse områdene etter endt utdannelse.

Ragnhild har sitt arbeid knyttet til administrasjonen av skolen. Hun jobber tett sammen med leder for misjonsskolen og også sammen med rektor på skolen. Det er viktig for skolen å få inn gode strukturer og systemer som kan gjøre at hverdagen flyter lettere. Det jobbes også med å få en internasjonal godkjenning av misjonsskolen. Dette er en omfattende prosess som Ragnhild får være med på sammen med ledelsen på skolen.

Tabor er et godt sted å være på – både for oss store og for de to jentene våre; Ruth og Marie. Vi trives med arbeidsoppgavene våre og med våre naboer og venner i området.

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke dere for støtte og forbønn! Vi er takknemlig for å få stå i tjenesten her og for at vi får spille på lag med dere! Må Gud velsigne Misjonssalen og hver enkelt av dere som går der!

Bønnemner:

  • Be for Tabor, for ledelsen, for lærere og for studentene som går her.
  • Be om at arbeidet på Tabor får være med på å bringe evangeliet til unådde folkegrupper.
  • Be også for familien vår – at vi får være friske og ha krefter til arbeid og liv her i Hawassa.
Sist redigert fredag, 27 november 2015 15:47

NLM Ålesund Misjonsforsamling

Myrabakken næringssenter

Spjelkavikvegen 132

6010 Ålesund

misjonssalen@misjonssalen.net

Kontonummer: 3910 24 49154

 

 

logo_Misjonssambandet_rød_400.png

Dagens bibelord