Nyheter

Siste nyheter fra Misjonssalen Ålesund

21. oktober 2015

Vi er i gang med serien SNU - Første tale og kommentar

Da er Misjonssalen i gang med høstens vandring. I år går vandringen gjennom boken Snu av Max Lucado. Fra 18. oktober og frem til 8. November vil talen på God Søndag ta utgangspunkt i den boken. Talene vil være tilgjengelig her på nettsiden til Misjonssalen like etter møtene. Vi kommer også til å utfordre forskjellige personer til å komme med en kommentar til boken og talene som vi legger ut så fort en tale er klar til publisering. Vi håper at du finner både lyttingen og lesingen av interesse.  Første mann ut til å kommentere er Reidar Fiske. 

 

Hør talen her: Andreas Bakke 18.10.2015 - Snu - mot Guds ære

 

Jeg har lest boka og temaene snu tilbake til å og gi Gud ære, til bønn, til ordet og til anger og bot har absolutt noe for seg.

Det er i dette en kristen lever sitt kristenliv. Vi er avhengige av Herren i alt og han kommer til oss gjennom sitt ord. Store løfter til å ta vare på det.

Som takk for livet og for frelsen er det han som skal ha ære. I det å bli frelst ligger en erkjennelse og bekjennelse. Bønn er en del av det pulserende livssamfunnet med vår Gud. Vi skal beflitte oss på å leve et liv som er omvendelsen verdig og holde Guds bud. 

Men jeg må si at ut fra boka og talen i dag står jeg igjen med at det er noe som er for utydelig eller mangler…..Hva er det som skal drive oss til denne SNU-operasjon? Hva skal drive oss til og gjøre oss villige til å gi Gud ære, be, leve i ordet, anger og bot? At det blir så viktig for oss at vi gjør det. Hvor skal man hente kraften fra?

Fra loven og Moses sine advarsler? Det var den/de Salomo hadde i tillegg til at de nok hadde erfaringene med hva som skjedde etter som det var svingninger mellom folket og Gud. Vi har den ikke i oss selv og vår fornuft.

Jeg vil bestemt si at kraften til et SNU-liv ligger i evangeliet. Evangeliet er utydelig (kanskje noe selvfølgelig som ikke blir sagt) i boka (og talen).

Når et menneske får se at det er en synder – ut fra loven - at det er skyldig i virkelige overtredelser, at det kreves til regnskap og straff (blir fortvilt) kan det komme til erkjennelse og bekjennelse. Når det så blir henvist til Jesus at han er redningen for en fortapt stakkar og se seg løst og fri I HAN gir det Gud takk og ære, en begynner å be og kan ikke få nok av Guds ord.

Hva er Guds vilje for oss EGENTLIG: At vi skal ta imot komme til tro på hans sønn. Da ærer vi han og vi får et driv til Kristus-liv.

Ikke for å fri oss i fra ansvar om disse fire temaene, (det er noe vi må gjøre) men jeg mener vi må la det komme tydelig fram hva evangeliet og nåden (Guds verk i Kristus for oss syndere) betyr oppi dette som drivkraft slik at vi ikke bare står igjen med lovtrelldom. Det kan fort blinoe lovisk over det. Du skal og du må – og så vil Gud velsigne – som en fortjeneste.

Reidar Fiske

Sist redigert fredag, 30 oktober 2015 15:07

NLM Ålesund Misjonsforsamling

Myrabakken næringssenter

Spjelkavikvegen 132

6010 Ålesund

misjonssalen@misjonssalen.net

Kontonummer: 3910 24 49154

 

 

logo_Misjonssambandet_rød_400.png

Dagens bibelord