Nyheter

Siste nyheter fra Misjonssalen Ålesund

20. mars 2020

Levande tru - Fader vår

I vinter har vi vært så heldige at Lars Kjetil Emblem har hatt Levande tru i Misjonssalen og undervist om Fader vår. Det skulle i utgangspunktet være 3 samlinger, men den siste samlingen måtte dessverre avlyses på grunn av situasjonen rundt Koronaviruset. Men vi har vært så heldig at Lars Kjetil nå har spilt den siste undervisningen inn som Podcast. Både denne siste samlingen og de tidligere samlingene finner du om du trykker på Taler på nettsiden til Misjonssalen. 

 

På samlingene som har vært i Misjonssalen har det i tillegg til undervisning, også vært tid til refleksjon rundt bordene. Lars Kjetil har nå skrevet ned noen refleksjonsspørsmål som kan brukes sammen med de 3 podcastene, enten for seg selv, eller i en smågruppe. Kanskje klarer man å gjennomføre smågrupper over internett i disse dager? 

 

Spørsmål til refleksjon over «Fader vår»

 

Første samling:

 • Kan alle be «Fader vår»?  Er Gud Far til alle?
 • 2.bøna lyder slik: «Lat riket ditt koma.»  Kan du utdjupe kva vi bed om her?
 • Frå katekismen: «Vi bed her at Gud må bøye sjølvviljen vår.» Men vi har vel fri vilje? Eller?
 • Er det alltid rett å be om at Guds vilje må skje?
 • Tenk deg at Gud alltid, gjennom heile livet ditt, gav deg det du bad om….                        Korleis hadde livet ditt sett ut då?

Andre samling:

 • Kan fjerde bøna seie oss noko om å vere forvaltarar og ikkje forbrukarar? Kva går denne skilnaden ut på?
 • «Gudsfrykt med nøysemd.» Kva vil det seie for oss i dag?
 • «…som vi óg forlet våre skuldmenn.» Kva tenkjer du om dette tillegget i femte bøna?

Tredje samling:

 • Gud freistar ingen. Men kan han likevel «la oss kome i/ føre oss ut i freisting»? Korleis kan dette henge saman?
 • Luthers katekisme talar om «djevelen, verda og vårt eige kjøt». Korleis merkar vi freistingane frå desse kreftene?
 • Kvar går vegen til seier i freisting?
 • Og om vi taper og fell - - Kva då??

 

NLM Ålesund Misjonsforsamling

Myrabakken næringssenter

Spjelkavikvegen 132

6010 Ålesund

misjonssalen@misjonssalen.net

Kontonummer: 3910 24 49154

 

 

NLM 1 RGB1

Dagens bibelord