Jon Ove Holen

06. august 2015

Visjon

Misjonssalen

  •  er Misjonssambandets forsamling i Ålesundsområdet.

  •  er en misjonsforsamling med fokus på misjon internasjonalt og lokalt

  •  bygger et livskraftig og inspirerende fellesskap

  •  tilbyr gode og trygge aktiviteter for barn og ungdom

  • livsnær forkynnelse til frelse, vekst og tjeneste

  • ønsker å være en forsamling der det er godt å komme inn

06. august 2015

Medlemskap

NLM Ålesund Misjonsforsamling står tilsluttet Sunnmøre og Romsdal Krins av Norsk Luthersk Misjonssamband, og bygger sitt arbeid på Den Hellige Skrift og på Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse. NLM er en frittstående misjonsorganisasjon.

Misjonsforsamlingen har som formål, i samsvar med grunnreglene i NLM, å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og på Misjonssambandets misjonsfelter.

Hva innebærer et medlemskap?
Medlemskap kan tegnes av personer som bekjenner seg til den kristne tro og som gir sin tilslutning til misjonsforsamlingens lover. Lover for misjonsforsamling

 Medlemmer over 15 år har stemmerett på misjonsforsamlingens årsmøte. Dette gjelder også medlemmer i Ungdomsforeningen. Medlemmene må ha betalt den gjeldende medlemskontingent for å ha stemmerett på årsmøtet. Kontingenten er Kr.: 200,- pr. år (følger kalenderåret)

Innmelding som medlem i NLM Ålesund Misjonsforsamling er et signal om at en vil bli regnet med i forsamlingens arbeid, å tjene og å bli tjent i et levende fellesskap.

 

Vil du bli medlem? Fyll ut skjemaet under.

 

 

NLM Ålesund Misjonsforsamling

Myrabakken næringssenter

Spjelkavikvegen 132

6010 Ålesund

misjonssalen@misjonssalen.net

Kontonummer: 3910 24 49154

 

 

NLM 1 RGB1

Dagens bibelord